خانه > اطلاعات > بلیط اعتباری جزایر یونان

بلیط اعتباری جزایر یونان

بلیت رفت و برگشت بین یونان و ایتالیا با کشتی سوپرفست و پنج سفر بین جزایر داخلی یونان با کشتی بلو استار دربازه زمانی یک ماه.

مسافران میتوانند جزیره مورد علاقه خود و زمان ماندن در جزیره را انتخاب کنند. سفر میتواند بصورت متوالی یا غیرمتوالی انجام شود.

ترانسفر با قطار یا اتوبوس از بندر بین المللی پاترا تا بندر پیره شامل بلیت است.

برای کشتی های مسیر داخلی یونان سرویس درجه 2 در دسترس است.

دارندگان بلیت های درجه یک میتوانند از کابین های داخلی 4 تخته(Inside Cabin)با دستشویی و حمام اختصاصی در مسیرهای بین ایتالیا و یونان و صندلی درجه 2 در مسیرهای داخلی یونان استفاده کنند.

دارندگان بلیت های درجه دو میتوانند از صندلی های درون کابین های در مسیر بین المللی و صندلی درجه 2 در مسیرهای داخلی یونان استفاده کنند.

کودکان زیر 4 سال درصورتیکه صندلی یا تخت جداگانه نخواهند رایگان سفر میکنند.

کودکان 4 تا 11 سال بلیت رایگان دریافت میکنند. به ازاء هر بزرگسال دو کودک بلیت رایگان دریافت  میکنند.

بلیت اعتباری جزایر یونان باید تا 11 ماه پس از تاریخ صدور مهر اعتبار زده شوند(استفاده شوند).

مسافران باید برنامه سفر خود را در کاوور بلیت بنویسند. در صورتیکه مسیرها و برنامه سفر نوشته نشده باشد، مامور کنترل بایت میتواند شما را جریمه کند.

بلیت هایی که اصلا استفاده نشده باشند 85% قابل استرداد هستند.

در صورت دزدیده شدن و یا گم شدن بلیت ها هیچ بازپرداختی امکان پذیر نیست.